Personel İşleri

BİLAL AYNİYAT DEPO.jpeg
SORUMLU PERSONEL

Bilal UÇAR
PERSONEL İŞLERİ :
 Hastanede çalışan personellerin her türlü özlük işlerinin yapıldığı ve gelen evrakların ilgili birime dağıtımının sağlandığı ve cevaplandığı birimdir.