Kalite Yönetim BirimiBirim Çalışanları

ERKEK PERSONEL.jpg

SORUMLU PERSONEL
Nuran ALAN


KALİTE YÖNETİM BİRİMİ : 
Kalite Yönetim Birimi Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından aşağıda belirlenen işlemleri yerine getirir.

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

Kurumsal amaç hedeflere yönelik çalışmaları takip etmektedir. Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.

Öz değerlendirmeleri yönetir.

Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.

SKS çerçevesinde dökümanların yönetimini sağlar.

Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

SKS’nin uygulamasına yönelik belirlenen bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışır.

Uygunsuzluk, düzeltici – önleyici faaliyetleri takip eder.

17 Mayıs 2023