Amaç ve Hedeflerimiz
17 Mayıs 2023

Amaç ve Hedeflerimiz

         Performans ve Kalite Yönetimi, kalite politikası doğrultusunda, kurum içinde hizmet şartlarının iyileştirilmesi ve aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için çeşitli seviyelerde kalite hedefleri belirlenmiştir:

HASTANE KURUMSAL AMAÇLARIMIZ

 1. Cihazların belirlenen miatlarda bakımlarını gerçekleştirmek, kalibrasyon gerektiren tüm cihazlarda % 100 izlenebilirliği sağlamak.
 2. Poliklinik hastalarının ve Yatan hastaların genel memnuniyetini % 90’ın üstünde olmasını sağlamak.
 3. Hastanemizin genel temizlik ve hijyen konusundaki memnuniyet derecesini polikliniklerde ve yataklı servislerde %‘90’ın üstünde olmasını sağlamak.
 4. Engelli vatandaşlarımızın hizmete erişimini kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmek koymak.
 5. Hizmet kalitesinin, çalışanların işe katkısının ve hasta-çalışan güvenliğinin arttırılması.
 6. Bütün birim ve servislerde dokümantasyon hizmetini kalite standartlarında işlenir hale getirmek.
 7. Dilek ve öneri kutularını belli periyotlarla açmak ve öneri ve şikâyetleri zamanında ve etkin biçimde sonuçlandırmak.
 8. Bakanlığı tarafından yayınlanan “Kaliteyi Geliştirme ve Performans   Değerlendirme” Yönergesi doğrultusunda yapılan “Kurumsal Performans Katsayısını” %90’in üzerinde olmasını sağlamak

 

 1. Yatan hasta ve acil servisindeki hemşire çağrı zillerinin onarımını sağlamak

 

10.Servis banyo ve tuvaletlerinde  acil çağrı butonu v.b eksiklilerin giderilmesini sağlamak

 

11.Su deposunun boşaltılarak temizlenmesini sağlamak

 

 

 

                                       HASTANE KURUMSAL HEDEFLERİMİZ

 

 

BÖLÜM ADI

BÖLÜM HEDEFLERİ

ACİL SERVİS

 • Acil Servis personelinin % 100’üne yılda 2 kez CPR eğitimi vermek,
 • Acil sağlık personeline CPR eğitimi verilmesi ve bunun devamının sağlanması
 • Müşahede odalarına hasta mahremiyeti sağlamak ve hasta yataklarına çağrı sistemi kurulması

RÖNTGEN BİRİMİ

 

 • Hatalı çekim oranını %2’nin altında tutmak,
 • Röntgen Biriminde çalışan personelin % 100’ünün dozimetre ölçümlerinin 3 ayda bir yapılmasını sağlamak,


LABORATUVAR

 

 • Laboratuar sonuçlarının, web sayfamız üstünden takip edilebilmesinisağlamak.
 • Tahlil sonuçlarının zamanında verilmesini sağlamak
 • Tahlil sonuçlarında oluşabilecek panik değer sonuçlarını % 100 olarak ilgili hekime bildirmek

 

ECZANE

 

 • Yatan hasta ilaç teslim süresinin 1(bir) saati geçmemesini sağlamak,
 • Bütün riskli ilaçlara,üstünde yüksek riskli ilaç ibareli etiket yapıştırmak
 • Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların % 100 güvenliğini sağlamak

POLİKLİNİK

 

 • Genel poliklinik hizmetlerinden hasta memnuniyet oranını %90 üstünde tutmak

EĞİTİM BİRİMİ

 

 • Eğitim planındaki eğitimlerin %100’ünün yapılmasını sağlamak,
 • Bütün personelimize sağlıkta dönüşüm programı çerçevesindegeliştirilecek bütün yenilikler konusunda bilgilendirmek ve yeni personelimize oryantasyon eğitimi vermek.
 • Poliklinik çalışanlarına, hasta memnuniyeti, iletişim becerileri ve kişilerarası ilişkiler konularında eğitim verilmesi.

ENFEKSİYON

 

 • Kesici/delici alet yaralanmasını % 1’ün altında tutmak,
 • Enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü konusunda düzenlenen Hastane Enfeksiyonları, El Hijyeni ve Tıbbi Atıkların Kontrolü eğitimlerine sağlık ve temizlik personellerinin % 80’inin katılımını sağlamak,

ATIK YÖNETİMİ

 • Tıbbi atıkların ve evsel atıkların düzenli ayrıştırılması, toplanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili yüklenici firmaya tesliminde gerekli takiplerinin yapılmasını sağlamak,

DİYALİZ ÜNİTESİ

 

 • 2018 yılı içinde diyaliz hastalarının % 100’üne birebir psikolog danışmanlığı sağlamak,
 • Bütün hastalarımıza servis ihtiyacı karşılanması, hastaları evden alıp eve bırakmak.


HASTA HAKLARI

 

 • Hasta memnuniyet anketleri sonucu belirlenen memnuniyet oranını % 90 üzerine çıkarmak
 • Hasta şikâyetlerinin %100’ünün zamanında değerlendirilmesini ve sonuca bağlanmasını sağlamak,

SERVİS

 

 • Serviste yatan sigara kullanan hastaların; hasta eğitimlerine uygun olarak % 100’üne sigarayı bırakma tavsiye eğitimi verilmesini sağlamak,
 • Hasta düşme oranını % 0 da tutmak,
 • Servise yatan diyabetli hastaların % 90 ‘ına diyabet eğitimi vermek.

SATINALMA

 

 • Onaylanmış satın alma taleplerinin mevzuata uygun olarak %100 oranında gerçekleşmesini sağlamak,

AYNİYAT / DEPO

 

 • Yapılan istemlerin istem defterlerine uygun olarak 1 gün içinde teslim edilmesini sağlamak,

STERİLİZASYON

 • Steril edilecek malzemeleri en uygun steril etme yöntemiyle % 100 oranında steril etmek ve sterilizasyon uygunluğunu