Birim Çalışanları
17 Mayıs 2023Görev ve Sorumluluklar:

 “Çamaşır Taşıma ve Yıkama Talimatı”na göre işlerini yapar.
 Temiz ve kirli çamaşırları teslim tutanak defteri ile imza karşılığı alıp verir.
 Çamaşırhane personeli, çamaşır makineleri ile enfekte çamaşır ve kirli çamaşırları ayrı ayrı makinelerde yıkamak ve kurutmakla yükümlüdür.
 Yıkanan çamaşırları kuruduktan sonra ütüler.
 Çamaşırhane personeli, çamaşır yıkama, sıkma ve kurutma makinelerinin ve ütünün kullanma ve bakımından sorumludur.
 Arızaları zamanında, teknik birime ve/veya amirine bildirir.
 Hastane hizmetlileri tarafından usulüne uygun olarak getirilen bulaşıcı hastalıklı hastalara ait çamaşırları birbirine karıştırmayarak ayrı ayrı yerlerde bulundurur.
 Bunlardan bulaşıcı hastalıklara ait olanları diğerlerinden ayrı olarak yıkar.
 Bu çeşit çamaşırları yıkarken çamaşırhanenin hiçbir tarafını bulaştırmamağa ve aynı zamanda kendini korumaya son derece dikkat eder.
 Çamaşırhanenin tertip ve düzeninden sorumludur.
 Çamaşır yıkama makinesinde gözle görülür bir kirlenme var ise boş yıkama yapar
 Birimin ihtiyacı olan her türlü sarf ve demirbaş malzemeyi birim sorumlusuna bildirerek istem yapar