Birim Çalışanları
17 Mayıs 2023

ERKEK PERSONEL.jpg
SORUMLU PERSONEL

Bilal UÇAR
PERSONEL İŞLERİ :
 Hastanede çalışan personellerin her türlü özlük işlerinin yapıldığı
ve gelen evrakların ilgili birime dağıtımının sağlandığı ve cevaplandığı birimdir.