Personel Yazı İşleri

 

Birim Çalışanları

ERKEK PERSONEL.jpg
SORUMLU PERSONEL

Bilal UÇAR
PERSONEL İŞLERİ :
 Hastanede çalışan personellerin her türlü özlük işlerinin yapıldığı
ve gelen evrakların ilgili birime dağıtımının sağlandığı ve cevaplandığı birimdir.

17 Mayıs 2023