Birim Çalışanları
17 Mayıs 2023

ERKEK PERSONEL.jpg


SORUMLU PERSONEL
Derya KARA

ARŞİV : 
Hasta dosyalarının, personel özlük dosyalarının ve hastane
yazışmalarının arşiv ve yönetmeliğine göre saklandığı yerdir.