Değerlerimiz TR
16 Mayıs 2023

eğerlerimiz TR

 

Değerlerimiz

·         Güler yüzlü hizmet

·         Dürüstlük ve güvenilirlik

·         Hasta memnuniyeti

·         Hasta mahremiyeti

·         Takım çalışması

·         Çalışan ve hasta haklarına saygı

·         Hizmette kalite

·         Sürekli iyileşme ve gelişme

 

Etik Değerler

Yaşamını insanlığın hizmetine adamak, hasta ve toplumun sağlığını baş görev saymak, hekimlik sanatını vicdan buyrukları doğrultusunda dikkat ve özenle uygulamak, hastanın hekime açtığı sırları gizli tutmak; hekimlik mesleğinin onurunu ve temiz töresini sürdürmek; meslektaşlarını kardeşleri saymak; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum, ya da başka herhangi bir özelliğin hekimle hasta arasına girmesine izin vermemek; tıbbi olanakların dağıtımında adaleti gözeten, insan yaşamına saygı gösteren, baskı altında kalsa bile, tıp bilgilerini, insanlık değer ve yasalarına karşı kullanmamaktır.

 

Güncellenme Tarihi 16 Mayıs 2023