Hasta Hakları Birimi

BAYAN PERSONEL2.jpg
Sorumlu Personel

HASTA HAKLARI BİRİMİ :
 Hastaların hastanemizde karşılaştıkları sorunların çözümünü sağlayan birimdir.