Atık Yönetimi


ATIK YÖNETİMİ : Atıkların “Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun çevreye insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanmasını, servis içinde taşınmasını, geçici depolanması, taşınmasını ve bertarafını sağlamak.

Birim Çalışanları

ERKEK PERSONEL.jpg


SORUMLU PERSONEL
Derya KARA

ARŞİV : 
Hasta dosyalarının, personel özlük dosyalarının ve hastane
yazışmalarının arşiv ve yönetmeliğine göre saklandığı yerdir.

17 Mayıs 2023