Cenaze İşlemleri

CENAZE İŞLEMLERİ : Hastanede meydana gelen ex olaylarında veya dışarıda olan exlerde morg ünitesine kabul edildiği gerektiğinde yıkama ve kefenleme işleminin yapıldığı yerdir.

Birim Çalışanları

ERKEK PERSONEL.jpg


SORUMLU PERSONEL
Derya KARA

ARŞİV : 
Hasta dosyalarının, personel özlük dosyalarının ve hastane
yazışmalarının arşiv ve yönetmeliğine göre saklandığı yerdir.

17 Mayıs 2023